Launching 1Landing.vn - Landing page design tool, easy drag and drop, effective measurement of marketing campaigns. Register now

QUY ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN

a.Cước phí sử dụng gói phần mềm:
Cước sử dụng phần mềm được tính theo gói sử dụng và được quy định chi tiết tại Hợp đồng mua bán phần mềm thiết kế 1App.

a.Hình thức thanh toán:
Bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt theo quy định tại Hợp đồng mua bán phần mềm thiết kế 1landing được ký kết giữa hai Công ty Cổ phần 1App.vn và khách hàng